Urząd Gminy Michałowice
17.09.2019 15:03

ZP.271.1.69.2019

20
Dokumentacja projektowa przebudowy napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia ( z WLZ do wszystkich wymaganych posesji), dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego oraz skablowania istniejącej sieci teletechnicznej Orange wraz z obsługą cywilno -prawną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę dla ulic Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi
Termin składania ofert upłynął: 17.09.2019 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  Dokumentacja projektowa przebudowy napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia ( z WLZ do wszystkich wymaganych posesji), dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego oraz skablowania istniejącej sieci teletechnicznej Orange wraz z obsługą cywilno-prawną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę dla ulic Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi” (nr sprawy: ZP.271.1.69.2019).

Załączniki

Data publikacji: 17.09.2019 15:03
Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2019 15:03
Wyświetleń: 20
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka