Urząd Gminy Michałowice
03.10.2019 15:25

ZP.271.1.72.2019

25
Przebudowa i naprawa ogrodzeń w związku z poszerzeniem pasów drogowych ulic na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 03.10.2019 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Przebudowa i naprawa ogrodzeń w związku z poszerzeniem pasów drogowych ulic na terenie gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.72.2019).

Załączniki

Data publikacji: 03.10.2019 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2019 15:25
Wyświetleń: 25
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka