Urząd Gminy Michałowice
31.10.2018 10:32

ZP.271.1.78.2018

11
Wykonanie odwodnienia ul. Nadarzyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. 3 Maja w Komorowie
Termin składania ofert upłynął: 29.10.2018 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Wykonanie odwodnienia ul. Nadarzyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. 3 Maja w Komorowie” (nr sprawy: ZP.271.1.78.2018).

Załączniki

Data publikacji: 31.10.2018 10:32
Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2018 10:32
Wyświetleń: 11
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka