Urząd Gminy Michałowice
31.10.2019 13:33

ZP.271.1.85.2019

52
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi wraz z odwodnieniem na działce nr ewid. 628/13 w Regułach
Termin składania ofert upłynął: 30.10.2019 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi wraz z odwodnieniem na działce nr ewid. 628/13 w Regułach” (nr sprawy: ZP.271.1.85.2019).

Załączniki

Data publikacji: 31.10.2019 13:33
Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2019 13:33
Wyświetleń: 52
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka