Urząd Gminy Michałowice
26.06.2015 13:50

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2015

125
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury.
Termin składania ofert: 19.06.2015 godzina: 16:00

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dnia 23 grudnia 2014 r. na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) informuje, że zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych poprzez zlecenie w formie wspierania zadania:

 

 

1.Z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”:

Oferta Nr 1 – Wspomaganie oraz rozwój kultury, sztuki dziedzictwa społecznego osób starszych i niepełnosprawnych złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów reprezentowany przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach. Wnioskowana kwota 141.105,00 zł. Przyznana kwota dotacji: 141.105,00 zł. (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych).

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka

Data publikacji: 26.06.2015 13:51
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 15:25
Wyświetleń: 125
Autor: Agnieszka Buczyńska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji