Urząd Gminy Michałowice
15.01.2015 13:07

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2015

219
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu i wypoczynku.
Termin składania ofert upłynął: 13.01.2015 godzina: 16:00

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dnia 23 grudnia 2014 r. na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) informuje, że zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych poprzez zlecenie w formie wspierania zadania:

 

1. Z zakresu „Kultury i Ochrony Dziedzictwa narodowego”:

 Nie wpłynęła żadna oferta.  

2. Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu”:

1)Oferta Nr 1 – Akcja „Ferie w Mieście” jako sposób na bierny odpoczynek w czasie przerwy zimowej złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel” – klub piłkarski AMT. Wnioskowana kwota 2.100,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 2.100,00 zł (dwa tysiące sto złotych)

2)Oferta Nr 2 – „Ferie zimowe na sportowo” zgrupowanie zimowe w zakresie koszykówki dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 29.100,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

3)Oferta Nr 3 – Treningi sportowe i zajęcia rekreacyjne jako wypełnienie czasu dzieciom. Zajęcia z piłki nożnej codzienną zabawą złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 2.570,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 2.570,00 zł (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych).

4)Oferta Nr 4 – Organizacja zajęć lub wyjazdów „Ferie zimowe na sportowo” złożona przez Fundację Toto Animo. Wnioskowana kwota 3.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 2937,50 zł (dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych 50/100). Pozycja I.7 została oszacowana z nadwyżką przypadającą na jedną osobę.

5)Oferta Nr 5 – Na sportowo czyli zdrowo! Organizacja półkolonii zimowych dla dzieci z terenu Gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 11.740,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wyżywienie nie jest konieczne w proponowanym zakresie.

6)Oferta Nr 6 – Zimowa Akademia Tenisowa 2015 złożona przez Stowarzyszenie Tenisowe Matchpoint. Wnioskowana kwota 3.360,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 2392,50 zł (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100)

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka

Data publikacji: 15.01.2015 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 15:36
Wyświetleń: 219
Autor: Agnieszka Buczyńska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji