Urząd Gminy Michałowice
03.03.2016 15:15

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2016

135
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu Kultury fizycznej i sportu.
Termin składania ofert upłynął: 26.02.2016 godzina: 16:00

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dnia 23 grudnia 2015 r. na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) informuje, że zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych poprzez zlecenie w formie wspierania zadania:

 

Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu”:

  1. Oferta Nr 1 – „Zorganizowane zajęcia sportowe parasolem bezpieczeństwa dla uczestników. Wzajemna odpowiedzialność za siebie sposobem nauki podejmowania optymalnych decyzji boiskowych przez dzieci i młodzież” – złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 35.000,00 zł. Proponowana kwota dotacja: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). 

 

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

          Krzysztof Grabka

Data publikacji: 03.03.2016 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 15:28
Wyświetleń: 135
Autor: Agnieszka Buczyńska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji