Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 04.12.2007 15:59

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2007 15:56

zmieniającej uchwałę XLIV/409/2006 w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2007 15:52

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2007 14:45

w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości pod ul. Rubinową położną w Komorowie

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2007 14:39

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 671 o pow. 1244 m2, położonej w Komorowie wsi.

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2007 14:31

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2007 14:04

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Michałowice i Skarbnika Gminy Michałowice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2007 13:37

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2007 13:26

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 r

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2007 12:47

w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów

czytaj więcej

Projekt uchwały 04.12.2007 12:43

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.11.2007 15:48

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2008

czytaj więcej