Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2015

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.93.2015

Termin składania ofert upłynął: 14.09.2015 godzina: 10:00
Remont budynków komunalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.85.2015

Termin składania ofert upłynął: 02.09.2015 godzina: 12:00
REMONT DRÓG - RÓWNANIE I PROFILOWANIE

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.86.2015

Termin składania ofert upłynął: 03.09.2015 godzina: 12:00
Remont budynków komunalnych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.84.2015

Termin składania ofert upłynął: 03.09.2015 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.81.2015

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2015 godzina: 12:00
„Oznakowanie dróg rowerowych” jako elementu projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.71.2015

Termin składania ofert upłynął: 14.07.2015 godzina: 10:00
Wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.79.2015

Termin składania ofert upłynął: 05.08.2015 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kabli oraz istniejącej sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w ul. Rumuńskiej w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.80.2015

Termin składania ofert upłynął: 06.08.2015 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kabli oraz istniejącej sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w ul. Polnej w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.78.2015

Termin składania ofert upłynął: 30.07.2015 godzina: 12:00
Dostawa sprzętu turystycznego w ramach projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.77.2015

Termin składania ofert upłynął: 29.07.2015 godzina: 12:00
wykonanie Mobilnego miasteczka ruchu drogowego w ramach projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.67.2015

Termin składania ofert upłynął: 08.07.2015 godzina: 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Michałowice

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.76.2015

Termin składania ofert upłynął: 28.07.2015 godzina: 12:00
Oznakowanie dróg rowerowych w ramach projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.75.2015

Termin składania ofert upłynął: 27.07.2015 godzina: 12:00
Utworzenie punktu informacji turystycznej w UG w ramach projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.72.2015

Termin składania ofert upłynął: 21.07.2015 godzina: 12:00
Wykonanie „Mobilnego miasteczka ruchu drogowego” jako elementu projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.74.2015

Termin składania ofert upłynął: 22.07.2015 godzina: 10:00
Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice