Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXVII/336/2005Rady Gminy Michałowicez dnia 14 grudnia 2005 28.07.2006 15:52

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2006 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/337/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. 26.07.2006 15:08

w sprawie zawierania umów w ramach wydatków bieżących na okres przekraczający rok budżetowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/335/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r. 26.07.2006 15:21

zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 – 2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/334/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. 26.07.2006 15:26

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2006 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/333/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. 26.07.2006 15:36

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja w Pruszkowie”

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII / 332 / 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. 26.07.2006 15:46

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do podpisania Aneksu Nr 1 do porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII / 331 / 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. 26.07.2006 15:47

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok budżetowy 2006.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/330/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 26.07.2006 15:49

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/329/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. 26.07.2006 15:50

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/328/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. 26.07.2006 15:51

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/327/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r 26.07.2006 15:53

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/326/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r 26.07.2006 15:54

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/325/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r. 26.07.2006 15:59

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/324/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r 26.07.2006 16:07

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/323/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r 26.07.2006 16:09

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

czytaj więcej
1 2 »