Urząd Gminy Michałowice
09.05.2014 15:42

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.28.2014

32
Remont dróg - równanie i profilowanie

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.28.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  Remont dróg – równanie i profilowanie .

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 24.04.2014 r., do godz. 1000 wpłynęła 1 oferta.

 

Nr oferty

Oferent

Cena oferty brutto

I.

TRANSMIX Tomasz Pietruszka

ul. Komorowska 15

05-806 Nowa Wieś

62.361,00 zł

 

Zamawiający zadecydował o przyjęciu złożonej oferty.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 09.05.2014 15:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 32
Autor: Karolina Mąkal