Urząd Gminy Michałowice
27.01.2015 15:50

ZP.2711.02.2015

93
Wykonanie dokumentacji oraz pełna obsługa merytoryczna podczas całej procedury planistycznej zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
Termin składania ofert: 16.01.2015 godzina: 11:00
Data publikacji: 27.01.2015 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2015 15:50
Wyświetleń: 93
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki