Urząd Gminy Michałowice
03.12.2015 12:24

ZP.271.1.124.2015

24
Wykonanie chodnika w ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi, w formule projektuj i buduj
Termin składania ofert upłynął: 01.12.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie chodnika w ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi, w formule projektuj i buduj”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 01.12.2015 r., do godz. 1200 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych

„MARGOT”

ul. Pasaż Ursynowski 11

02-784 Warszawa

 

65.103,92 zł

 

100 pkt

 

II.

MKL-BUD Michał Lulis

ul. Joliot Curie 19/35

02-646 Warszawa

93.480,00 zł

69.64 pkt

 

III.

„FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp. k.

ul. Sarabandy 42

02-868 Warszawa

70.000,00 zł

93 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 03.12.2015 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2015 12:24
Wyświetleń: 24
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta