Urząd Gminy Michałowice
02.04.2015 13:48

ZP.271.1.15.2015

52
Dostawa serwera głównego
Termin składania ofert upłynął: 24.03.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Dostawa serwera głównego”

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 24.03.2015 r., do godz. 1200 wpłynęło 6 ofert, które ponumerowano zgodnie z godziną wpływu.

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena brutto

za całość zamówienia

Termin wykonania

 

I.

COMP DATA Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 134 a

02-925 Warszawa

40.417,80 zł

30 dni od dnia podpisania umowy

 

II.

SASSEC POLAND S.A.

ul. Bolesława Prusa 2

00-493 Warszawa

37.048,83 zł

30 dni od dnia podpisania umowy

 

III.

System Data Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

50.430,00 zł

30 dni od dnia podpisania umowy

 

IV.

Alltech Sp. J.

Z. Pająk, A. Pająk

ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

38.320,65 zł

30 dni od dnia podpisania umowy

 

V.

Transistion Technologies S.A.

ul. Pawia 55

01-030 Warszawa

41.087,90 zł

30 dni od dnia podpisania umowy

 

VI.

VIREX POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 75 c

04-175 Warszawa

41.063,55 zł

30 dni od dnia podpisania umowy

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 02.04.2015 13:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2015 13:48
Wyświetleń: 52
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki