Urząd Gminy Michałowice
21.03.2016 12:04

ZP.271.1.23.2016

28
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Michałowicach, na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Słowackiego
Termin składania ofert upłynął: 23.02.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Michałowicach, na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Słowackiego” (nr sprawy: ZP.271.1.23.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 23.02.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły 4 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Biuro Usług Projektowych „KANPRO”

ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11

03-752 Warszawa

33.210,00 zł

100 pkt

 

II.

VERTIKAL Sp. z o.o.

ul. Słowicza 61

02-170 Warszawa

38.130,00 zł

Oferta odrzucona

 

III.

P.H.U POL-DRUM Paweł Paśk

ul. Żelazna 83/84/4

00-875 Warszawa

36.285,00 zł

Oferta odrzucona

 

IV.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SATMAL”

Stanisław Malec

ul. Kolejowa 84 a

05-120 Legionowo

32.595,00 zł

Oferta odrzucona

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Wykonawcę Biuro Usług Projektowych „KANPRO”, ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11, 03-752 Warszawa.

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr III złożoną przez Wykonawcę P.H.U. POL-DRUM Paweł Paśk, ul. Żelazna 83/84/4, 00-875 Warszawa – oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego, Zamawiający uznał że oferta nie została podpisana.

 

Zamawiający odrzucił również ofertę nr II złożoną przez  Wykonawcę VERTIKAL Sp. z o.o., ul. Słowicza 61, 02-170 Warszawa oraz ofertę nr IV złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SATMAL” Stanisław Malec, ul. Kolejowa 84 a, 05-120 Legionowo – oferty nie odpowiadają treści zapytania ofertowego – oferty są nie kompletne.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 21.03.2016 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2016 12:05
Wyświetleń: 28
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki