Urząd Gminy Michałowice
04.04.2018 13:59

ZP.271.1.30.2018

10
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej na odcinku od ul. Sokołowskiej w Pęcicach do ul. ks. Woźniaka w Suchym Lesie
Termin składania ofert upłynął: 04.04.2018 godzina: 10:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579           ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej na odcinku od ul. Sokołowskiej w Pęcicach do ul. ks. Woźniaka  w Suchym Lesie” (nr sprawy: ZP.271.1.30.2018).

Załączniki

Data publikacji: 04.04.2018 13:59
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2018 13:59
Wyświetleń: 10
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka