Urząd Gminy Michałowice
15.04.2016 13:45

ZP.271.1.41.2016

32
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
Termin składania ofert upłynął: 08.04.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” (nr sprawy: ZP.271.1.41.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 08.04.2016 r., do godz. 1200 wpłynęło 12 ofert.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

ULTICORE Sp. z o.o.

ul. Modlińska 190

03-119 Warszawa

97.851,42 zł

90.84 pkt

 

II.

GLOBO GROUP

Jacek Kania, Grzegorz Kania S.C.

ul. Magazynowa 5

25-565 Kielce

109.162,50 zł

81.42 pkt

 

III.

Nika 1 Sp. z o.o.

ul. Czerniakowska 145/1/B88

00-453 Warszawa

94.177,41 zł

94.38 pkt

 

IV.

MCR electronics

Piotr Bukowski

ul. Żwirki i Wigury 59/2

03-914 Warszawa

88.884,72 zł

100 pkt

 

V.

JM Data s.c.

Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak

ul. Traktat Lubelski 233

04-667 Warszawa

95.054,40 zł

93.51 pkt

 

VI.

Partner XXI Sp. z o.o.

ul. Korczoka 14

41-806 Zabrze

96.290,55 zł

92.31 pkt

 

VII.

Kantew Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sycowska 32

02-066 Warszawa

99.044,21 zł

89.74 pkt

 

VIII.

Global Office Poland Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 3a

05-820 Piastów

123.569,95 zł

71.93 pkt

 

IX.

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Sp. jawna

ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

96.686,61 zł

91.93 pkt

 

X.

EMPORIO ADS

Andrzej Stachyra

ul. Trombity 24 M

02-850 Warszawa

135.987,63 zł

65.36 pkt

 

XI.

Meritus Biuroserwis Sp. z o.o.

ul. Aleja Armii Krajowej 46

05-800 Pruszków

103.977,83 zł

85.48 pkt

 

XII.

PRINTEX

K. Borkowski K. Mirowski Sp. j.

ul. Aleja Piłsudskiego 105 B

05-270 Marki

94.951,08 zł

93.61 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr IV złożona przez Wykonawcę MCR electronics Piotr Bukowski, ul. Żwirki i Wigury 59/2, 03-914 Warszawa.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 15.04.2016 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2016 13:45
Wyświetleń: 32
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki