Urząd Gminy Michałowice
26.05.2015 15:43

ZP.271.1.42.2015

53
Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego na domenie michalowice.pl oraz wirtualnego spaceru po Gminie Michałowice” w związku z realizacją przez Gminę Michałowice projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 20.05.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego na domenie michalowice.pl oraz wirtualnego spaceru po Gminie Michałowice” w związku z realizacją przez Gminę Michałowice projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 20.05.2015 r., do godz. 1200 wpłynęło 7 ofert.

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena brutto

za całość zamówienia

Termin wykonania

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Marek Mucharski

Sm 32 STUDIO

ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec

10.209,00 zł

W tym:

WS : 5.166,00 zł

P: 5.043,00 zł

Zgodnie z ogłoszeniem

60,24 pkt

 

II.

Grupa W&W Sp. z o.o.

ul. Rejtana 16c/014 ,

35-959 Rzeszów

6.150,00 zł

W tym:

WS: 2.460,00 zł

P: 3.690,00 zł

Zgodnie z ogłoszeniem

100 pkt

 

III.

2M System Mariusz Młynarczyk

ul. Krakowska 31/216

32-065 Krzeszowice

9.000,00 zł

W tym:

WS: 2.500,00 zł

P: 6.500,00 zł

Zgodnie z ogłoszeniem

68,33 pkt

 

IV.

Synteco Matwiejczyk Szewczyk Spółka Jawna

ul. Gdańska 7

70-660 Szczecin

22.140,00 zł

W tym:

WS: 6.150,00 zł

P: 15.990,00 zł

Zgodnie z ogłoszeniem

27,77 pkt

 

V.

KADEOR Marek Najar

ul. Rekreacyjna 14

05-831 Rozalin

14.760,00 zł

W tym:

WS: 4.920,00 zł

P: 9.840,00 zł

Zgodnie z ogłoszeniem

41,66 pkt

 

VI.

Piotr Kuźmiński NETCreate

ul. Dworcowa 11 B

05-820 Piastów

9.471,00 zł

W tym:

WS: 3.321,00 zł

P: 6.150,00 zł

Zgodnie z ogłoszeniem

64,93 pkt

 

VII.

Euro Pilot Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 3

01-355 Warszawa

14.760,00 zł

W tym:

WS: 4.920,00 zł

P: 9.840,00 zł

Zgodnie z ogłoszeniem

41,66 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez firmę Grupa W&W Sp. z o.o.

adres : ul. Rejtana 16c/014 , 35-959 Rzeszów , cena 6.150,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę spełniającą warunki udziału w postepowaniu, zgodnie z kryterium wyboru i prawidłową pod względem merytorycznym.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 26.05.2015 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2015 15:43
Wyświetleń: 53
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta