Urząd Gminy Michałowice
31.05.2017 08:44

ZP.271.1.51.2017

18
Remont i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw, strefach rekreacji i w ogródkach jordanowskich w Gminie Michałowice.
Termin składania ofert upłynął: 29.05.2017 godzina: 10:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. "Remont i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw, strefach rekreacji i w ogródkach jordanowskich w Gminie Michałowice" (nr sprawy: ZP.271.1.51.2017).

Załączniki

Data publikacji: 31.05.2017 08:44
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2017 08:44
Wyświetleń: 18
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska