Urząd Gminy Michałowice
27.08.2014 15:43

ZP.2711.59.2014

38
Usługi monitoringu prawidłowej realizacji projektu w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r., zakupionej w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 13.08.2014 godzina: 12:00
Data publikacji: 27.08.2014 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 38
Autor: Karolina Mąkal