Urząd Gminy Michałowice
06.08.2015 15:28

ZP.271.1.67.2015

27
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 08.07.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO

 

 

1.

Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

tel. 22 350 91 91;

fax: 22 350 91 01
REGON: 013269290
IDENTYFIKATOR GMINY: 1421042
NIP GMINY: 534-24-80-595

 

 

2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie KONKURSU OFERT pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Michałowice”
Numer sprawy : ZP.271.1.67.2015

 

 

3.

Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert: 4

 

 

4.

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert, na zasadzie określonej w pkt XII ppkt 1 ogłoszenia o zamówieniu tj. bez podawania przyczyn.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Zofia Idzikiewicz

Sekretarz Gminy Michałowice

Data publikacji: 06.08.2015 15:28
Data ostatniej modyfikacji: 06.08.2015 15:29
Wyświetleń: 27
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta