Urząd Gminy Michałowice
15.06.2016 11:58

ZP.271.1.72.2016

24
Budowa kanału sanitarnego w ul. Skowronków w Pęcicach Małych
Termin składania ofert upłynął: 09.06.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Budowa kanału sanitarnego w  ul. Skowronków w Pęcicach Małych” (nr sprawy: ZP.271.1.72.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 09.06.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły
3 oferty.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

ARMAKSE Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 2/4

05-800 Pruszków

102.336,00 zł

93.03 pkt

 

II.

SPECINSTAL

Marek Wojdyga

ul. Rusałki 10/14

05-827 Grodzisk Mazowiecki

100.245,00 zł

94.97 pkt

 

III.

INSBUD Stanisław Bystrzycki

ul. Ireny 48

05-800 Pruszków

95.202,00 zł

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez INSBUD Stanisław Bystrzycki, ul. Ireny 48, 05-800 Pruszków.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 15.06.2016 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2016 11:59
Wyświetleń: 24
Autor: Domnika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki