Urząd Gminy Michałowice
24.10.2014 14:54

ZP.2711.77.2014

39
Wykonanie koncepcji z analizą programowo – funkcjonalno – przestrzenną możliwości i zakresu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku Przedszkola w Michałowicach przy ul. Szkolnej 13, ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 10.10.2014 godzina: 09:00
Data publikacji: 24.10.2014 14:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 39
Autor: Karolina Mąkal