Urząd Gminy Michałowice
13.07.2016 11:11

ZP.271.1.85.2016

64
Zagospodarowanie terenów przy szkole w Nowej Wsi
Termin składania ofert upłynął: 11.07.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zagospodarowanie terenów przy szkole w Nowej Wsi” (nr sprawy: ZP.271.1.85.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 11.07.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

INTERTORG s.c.

Paweł Bożek, Daniel Marcinik

ul. Stojałowskiego 6

38-500 Sanok

152.000,01 zł

84.08 pkt

 

II.

ELMO

Rafał Chudzyński

ul. Teofile 1 F

05-155 Leoncin

144.000,00 zł

88.75 pkt

 

III.

Piotr Zakrzewski

ul. Armii Krajowej 2/26

18-200 Wysokie Mazowieckie

127.800,00 zł

100 pkt

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez: Piotr Zakrzewski, ul. Armii Krajowej 2/26, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 (-) Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 13.07.2016 11:11
Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2016 11:51
Wyświetleń: 64
Autor: Domnika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki