Urząd Gminy Michałowice
15.07.2016 09:51

ZP.271.1.87.2016

30
Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych
Termin składania ofert upłynął: 13.07.2016 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO

 

 

1.

Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

tel. 22 350 91 91;

fax: 22 350 91 01
REGON: 013269290
IDENTYFIKATOR GMINY: 1421042
NIP GMINY: 534-24-80-595

 

 

2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie KONKURSU OFERT pn.: „Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych”
Numer sprawy : ZP.271.1.87.2016

 

 

3.

Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert: 3

 

 

4.

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 15.07.2016 09:51
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2016 09:51
Wyświetleń: 30
Autor: Domnika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki